Izbor je vaš

Tipovi objekata

udobnost vašeg doma

LIGHT

 • Završna obrada podova: laminat ili vinil visoke klase
 • Obloge plafona i zidova: gips karton ploče na metalnoj podkonstrukciji,
  gletovanje i završno bojenje disperzivnim bojama.
 • Fasadna stolarija: aluminijum sa termo prekidom
 • Unutrašnja stolarija: bojeni MDF
  Sanitarije: Ideal standard, Hatria
 • Zidna i podna keramika: Marazzi Espana, Baldocer
 • Sistem grejanja: radijatori – konvektorski system
 • Klimatizacija: Midea

STANDARD

 • Završna obrada podova: parket I. klase
 • Obloge plafona i zidova: gips karton ploče na metalnoj podkonstrukciji, gletovanje i završno bojenje disperzivnim bojama u kombinaciji sa oblogama u dekoru drveta 3D.
 • Fasadna stolarija: aluminijum sa termo prekidom
 • Unutrašnja stolarija: bojeni i furnirani MDF
 • Sanitarije: Willeroy & Boch, Geberit
 • Zidna i podna keramika: Marazzi Italy
 • Sistem grejanja: podno grejanje – toplotna pumpa
 • Klimatizacija: LG, Samsung

LUX

 • Završna obrada podova: parket extra klase
 • Obloge plafona i zidova: furnirani MDF
 • Fasadna stolarija: aluminijum sa termo prekidom, žaluzine
 • Unutrašnja stolarija: furnirani MDF
 • Sanitarije: Willeroy & Boch, Geberit
 • Zidna i podna keramika: Marazzi Italy, Ragno
 • Sistem grejanja: podno grejanje – toplotna pumpa
 • Klimatizacija: Daiken

Modularni objekti stambenog tipa

 • Namena objekta je za stanovanje.
 • Završna obrada poda je parket, stolarija je od al profila sa termoizolacionim staklom.
 • Završne obrade podova su parket i keramika, zavisno od namene prostorije
  izborom i ugradnjom kvalitetnih materijala obezbeđuju se toplotni, zvučni, svetlosni i vazdušni komfor u objektima
 • Materijali za unutrašnju obradu su prilagodjeni nameni prostorija.
 • Konstrukcija je od montažne čelične konstrukcije fundirane na armiranobetonskim temeljima samcima koji su povezani armiranobetonskim temeljnim gredama.
 • Glavni noseći ram se sastoji od dva autostabilna stuba kutijastih poprečnih preseka 100x100x3 mm i krovnog vezača.
 • Glavni ramovi su međusobno povezani preko rožnjača i rigli. Krovni vezači su čelične rešetke. Konstrukcija je ukrućena spregovima (vertikalnim i krovnim). Donji deo konstrucije je od čeličnih kutijastih profila 120x100x3mm između kojih je postavljen podni panel ispunjen poliuretanom debljine d=100 mm
 • Fasadni zidovi i krov su od sendvič panela sa ispunom debljine d= 100mm.
 • Svi elementi su proračunati i dimenzionisani prema važećim standardima i propisima za ovu vrstu objekata tako da je obezbeđena statička stabilnost objekata.
 • Ivični stubovi, atika i parapetni deo su obrađeni alubondom na metalnoj podkonstrukciji, u boji po izboru investitora
 • Predviđeni su ležeći oluci i olučne vertikale 10h10cm na fasadi. Sve opšivke dimnjaka i ventilacija, olučne horizontale i vertikale, završetke krova izvode se od plastificiranog lima, propisne debljine. Opšivanje solbanka prozora izvodi se bojenim aluminijumskim limom
 • Nadstrešnica na ulazu se radi konzolno na metalnoj konstrukciji opšivenoj alubondom
 • Na ulazu i bočno na terasama se radi roštilj od drvenih letvica
 • Pod na terasi je rađen od dekinga
 • Sva fasadna aluminarija (prozori i vrata) predviđena je od poboljšanih aluminijumskih profila, sa termoprekidom, sa zastakljivanjem termoizolacionim paketom 4+12+4mm, koje zadovoljava potreban koeficijent prolaza toplote za sve pozicije spoljašnje aluminarije, definisan u okviru Elaborata energetske efikasnosti (mora biti ispod Uw=1.5W/mkv).
 • Ulazna vrata su siguronosna
 • Unutrašnje obloge zidova su u sistemu Knauf W623 – gips karton ploče debljine 12,5 mm sa metalnom podkonstrukcijom . Zid se prethodno oblaže mineranom vunom 75mm.
 • Monolitni spušteni plafoni se rade od gips karton tabli na metalnoj potkonstrukciji, u svemu prema projektu. Obešena obloga plafona sa ravnim horizontalnim pogledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila, ovešanih visilicama za noseću konstrukciju ili čeličnu potkonstrukciju odgovarajućim učvrsnim sredstvima. Obloga se sastoji iz jednog sloja ploča, d=1,25cm.
 • Plafon se gletuje i boji poludisperzivnom belom bojom, ton po izboru projektanta.
 • U toaletu se koriste vlagootporne gips ploče a plafon terase je od akva panela bojen fasadnom silikatnom bojom
 • Keramičke pločice – su protivklizne I klase domaće proizvodnje
+Node_JPG_Cam_Ext_Boy__Cat_large

Instalacije

Objekat je infrastrukturno opremljen sledećim instalacijama:

 • Instalacijama vodovoda i kanalizacije
 • Eletroenergetskim instalacijama
 • Gromobranskom instalacijom i uzemljenjem
 • Telekomunikacionim i signalnim instalacijama
 • Razvod vode po sanitarnim čvorovima je predviđen od polipropilenskih cevi i fitinga po standardu: DIN8077 i DIN8078. Na ulasku vodovodne cevi u sanitarni čvor, je previđen glavni ventil, koji će omogućiti zatvaranje te celine u slučaju potrebe. Od ulaska u sanitarni čvor, cevi za hladnu vodu će se voditi u zidovima i to na visini od 60cm od gotovog poda. Za svaki sanitarni uređaj je predviđen propusni ventil, a za vodokotliće EK ventil Ø 1/2. Posle završene montaže sistema, sistem se mora isprobati na pritisak koji je za 50% veći od radnog. Za pripremu tople sanitarne vode su predviđeni lokalni električni bojleri za kupatilo zapremine 80l a za kuhinju niskomontažni 10.
 • U cenu nije uračunata nabavka vodomera i izrada vodomernog šahta.
 • Kanalizacija objekta je predviđena za povezivanje na postojeću gradsku kanalizacionu mrežu, potrebno je da prečnik gradske (primarne) kanalizacione mreže bude minimalno 150mm. Priključivanje je predviđeno u revizionom oknu.
 • Sanitarni elementi predviđeni su ovim projektom. Na dovodu vode, svaki element mora biti opremljen zapornim ventilom, kako bi se u slučaju kvara mogao isključiti iz sistema, tako da ne moramo zatvarati ceo sistem. Sve baterije na umivaonicima će biti jednoručne stojeće za toplu i hladnu vodu. Umivaonici će biti montirani na zid. U kuhinji je predviđen priključak za sudoperu.
 • Kompletna instalacija u objektu je izvedena bezhalogenim, teško gorivim kablovima tipa N2XH.
 • Za klimatizaciju i grejanje su predviđeni inverter klima uređaji
 • Na mestima gde postoji potreba za pojačanjim grejanjem predviđen je sistem podnog grejanja sa alternativnim izvorima energije – toplotne pumpe.
sr_RS